|

Pravidla airsoft

Pravidla hry v aréně, které vyžadujeme a dohlížíme na jejich plnění.

Níže uvedená pravidla vycházejí z původních pravidel, sestavených CASA (Czech AirSoft Association) která již, bohužel, neexistuje. Od vzniku těchto pravidel uplynula poměrně dlouhá doba a situace na bojišti se poněkud změnila. Proto jsme si dovolili pravidla poupravit tak, jak považujeme za rozumné a adekvátní stávající situaci. Původní verzi pravidel je možné nalézt např. na webu www.vojsko.net. Pravidla mají všeobecný charakter, většinou jsou upravována podle konkrétního scénáře a lokality v Operational Orders (dále OPORD), které jsou zpravidla součástí scénáře a jsou k dispozici před začátkem akce.

 1. Airsoft zbraně podléhají zákonu o zbraních a střelivu, hráči jsou odpovědný za zacházení snimi a můsí zákon dodržovat, zejména pak skrýté nošení na veřejnosti když jedete na akci a bezpečnou manipulaci v off zoně.
 2. Hráči jsou povini neprodleně uposlechnout pokynů organizátorů během akce. Případné diskuze se mohou vést po skončení.
 3. Před začátkem hry je určeno místo resp. point , kde se budou scházet hráči zasažení, neboli vyřazení ze hry tzv mrtvoly  "mrtvoliště", které se viditelně označí, aby nedošlo k omylu a nebyli ostřelováni nehrající. Na respawn pointu "mrtvolišti" je zakázána jakákoliv střelba i zkušební. 
 4. Hráči používají při hře ochranné pomůcky zraku (Brýle, mřížka, celoobličejová maska). Organizátor má právo zkontrolovat jejich bezpečnostní kvalitu, způsobem jaký uzná za vhodné. hráč který nebude mít dostatečně kvalitní ochranu zraku nebo nebudeli používat ochranu zraku vůbec, bude z prostoru vykázán. Jejich nepoužívání je na vlastní riziko, za případná zranění takto vzniklá nese zodpovědnost sám postižený, nikoliv střelec. Zásah do brýlí či masky je platný zásah. (Apelujeme na střelce v zájmu humanity se snažte mířit méně na hlavu)
 5. Jako munice je povoleno používat pouze 6mm  BB plastové kuličky v gramáži maximálně 0,28g. Pro střelbu na protivníka je povoleno používat pouze Airsoftové zbraně. se silou max 130m/s. měřeno s 0,2g a povoleným hop up systémem. Typ zbraně nerozhoduje.
 6. Pyrotechnika - je obecně povoleno používat imitační pyrotechniku která pracuje na bázi airsoftových plynových či mechanických ,modelů, například granáty do granátometu, mini claymore a jiné. 
  JE ZAKÁZÁNO:
  • užití dýmovnic jakéhokoliv typu.
  • užívání světlic.
  • pyrotechnika na bázi raket.
  • používat zápalnou munici
  • munici s biologicky aktivní náplní
  • jakoukoliv munici s fyzikálním či chemických efektem na lidské tkáně
  • výbušniny v obalech z kovů, skla a termosetových plastů, kdy je riziko vzniku střepin z těchto materiálů
  • Jakoukoliv AKUSTICKOU pyrotechniku i imitaci se silným zvukovým efektem.

Použití pyrotechniky může být upraveno v OPORDu

 1. ZÁSAH JE PLATNÝ 
  • kuličkou z airsoft zbraně či střepinou výbušniny do jakékoliv části těla
  • do jakékoliv části výstroje,ikdyž zřetelně přesahuje obrysy těla. Typ výstroje nerozhoduje.
  • omylem vystřelenou kuličkou - jak od protivníka, tak od spoluhráče (Friendly Fire)
  • dotykem zbraně, či gumovým trénikovým nožem znamená tiché zabití.
  • zásah airsoft kuličkou která prošla skrz křoví a houští, i když výrazně zněnila dráhu letu
  • zásah do zbraně, vyřazuje zbraň není-li v OPORD uvedeno jinak
 2. ZÁSAH JE NEPLATNÝ
 • omylem vystřelenou kuličkou od hráče který je mimo hru
 • jednoznačně odraženou kuličkou od překážky či v místnosti. případně odraženou kuličkou vlastního střelce. 

 

 1. Bojové akce začínají a končí v předem stanovené době. 
  Není-li v OPORD uvedeno jinak, bojové akce se nepřerušují na noc, při změnách počasí a jiných přírodních jevech. Akci může přerušit pouze pořádající jednotka, v krajní nouzi i každá jiná. (např. výskyt nezůčastněných osob v herní zoně)
 2. Počet členů airsoft jednotky a typ výzbroje či výstroje je věcí jednotek samých a není nijak limitován. Pokud jinak neurčí pořádající jednotka. Jednotky soupeřících týmu nemusí mít navzájem žádnou viditelnou identifikaci, neurčí li organizáto akce jinak
 3. Komunikace pomocí PMR mezi jednotkami není omezována, je to věc každé jednotky, je zakázáno používat a obsazovat organizátorské PMR kanály pokud to není nutné pro komunikaci s organizátory. Organizátoři mají přidělen PMR kanál 8 - slouží pro komunikaci s organizátory.
 4. Není-li v OPORD uvedeno jinak, zasažený hráč IHNED po prvním zásahu vstane, zvedne ruku/zbraň, zahlásí „Mrtvola“ a odchází (pokud má reflexní vestu, použije ji, aby byl viditelně označen a nedošlo tak k jeho záměně s aktivním hráčem). Nesmí bránit svým tělem další hře, bránit protihráčům v palbě a spoluhráči ho nesmějí využívat ke krytí. Proto pokud okolo probíhá boj, setrvá na místě zásahu, tak aby nepřekážel a při nejbližší příležitosti opouští nejrychlejší cestou herní prostor a odchází na mrtvoliště, kde setrvádohodnutý čas uvedený v pravidlech.
  • Zasažený hráč zásadně NEMLUVÍ až do doby, než dojde na mrtvoliště (neinformuje ostatní hráče o tom kdo a odkud ho zasáhl apod.)
  • Je zakázáno využívat ve svůj prospěch mrtvé hráče jdoucí na mrtvoliště.
 5. Střelba (ale i míření zbraní) na nezúčastněné civilisty v herním prostoru je přísně zakázána. Pokud hráč narazí na civilní osobu je potřeba střelbu okamžitě zastavit zvoláním "CIVIL"
  • Střelba na "mrtvého" bojovníka je zakázána.
  • Jakýkoliv civilista operující s jednotkou se účastní akce na vlastní nebezpečí a střelba na něj je povolena. Je povinen se držet airsoft pravidel pro boj jako všichni ostatní.
 6. Osoba pověřená dokumentací akce (fotograf, kameraman) může vstoupit do herního prostoru pouze řádně označena (např. reflexní vestou) a s řádnými ochrannými pomůckami (především brýle).
 7. Není povoleno jakkoliv napadat, strkat, či se jinak agresivně zachovat k jiným hráčům!
 8. Airsoft je především o fair-play. Podváděním (např. nepřiznáním zásahu) kazíte hru sobě i ostatním.
 9. Tato airsoft pravidla platí pro každého bez výjimky, jejich znalost každým zúčastněným je věcí velitele jeho jednotky, který též ručí za své bojovníky a jejich fair-play chování.
 10. Zbraň musí být mimo herní prostor zajištěná, případně použit ochranný návlek/ucpávka
 11. Jakékoliv změny airsoft pravidel je třeba dohodnout před zahájením vlastní bojové aktivity a dát je všeobecně ve známost.
 12. hráči mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s přímim dozorem osoby starší 18 let který za ně zodpovídá
 13. všichni hráči svoji účastí berou na sebe všechna bezpečnostní ryzika vyplívající z adrenalinových her airsoft a účastní se hry na vlastní nebezpečí
 14. Nedodržování pravidel může vést k trvalému vyloučení hráče z komunity a zákazem vstupu na airsoft akce

Oragnizované akce

Akce pro firmy a školy

Sponzor stránek