|

Historie

Něco málo ke vzniku a naší historii

Foto teamu

Na přelomu let 2009-2010 vznikla Airsoft posádka Divec, uskupením z lidí se společným zájmem a určitým zaměřením v Airsoftu a to je real cap. Nejsme super military tým, ikdyž nějaká ústrojová kázeň a členění u nás funguje. Povedlo se nám zajistit pronájem bývalého vojenského prostoru nádrží na letecký benzín v Hradci Králové u obce Divec. Náše skupina také zajišťuje Airsoftový Kroužek pri domě dětí a mládeže v HK.

Airsoft posádka Divec není samostatným týmem. Skupina zakládající posádku na Divci se v Listopadu 2010 reorganizovala a vytvořila tým 74. mechanizovaný prapor.Dále Airsoft posádku Divec podporuje tým US Airbone Újezd a Airsoft club Jičín.

2010

V létě 2010 se vydáváme nfoto teamu dvěa legendární 14denní putování z Králík do Hradce Králové- Mise Orlice , které prověří naše fyzické a morální síly. V tomto roce se zúčastníme výborné třídenní akce Čečna v Milovicích a ve stejném místě i loučením s unikátním airsoftovým prostředím při akci Good bye Milovice. Další velkou akcí, kterou navštívíme  je každoroční Bitva o Plzeň. Na základně Divec, která je v červnu 2010 slavnostně otevřena se během roku uspořádá spousta střílecích akcí a v prosinci také úplně první z řady každoročních pravidelných loučení se základnou- Poslední kulička. Část tréninků a akcí se kromě domovské základny Divec také uskuteční v prostoru Plachty a lesů kolem Michnovky a Dobřenic.

2011

Rok  2011 je velice bohatý na události kolem našeho týmu. Uskuteční se první týdenní putování po linii těžkého opevnění ČR- Mise betonová hranice I. které začíná na Červeném potoce u Králík a končí na tvrzi Hanička.V létě 2011 se také uspořádá první tábor v historii 74.mpr a to poblíž obce Líšnice. Skupina táborových vedoucích vznikla ze členů 74.mpr a z kamarádů a kolegů v AS, kteří se věnují tomuto sportu již léta.. Měli jsme zkušenosti z menších akcí, dobrý management, přesto zkušenosti s prvním tábořištěm v Líšnici nás donutily hledat si základnu jinou… Během tohoto roku se zúčastníme také několika dětských dnů v Syrovátce, Dobřenicích a modelářského dne v HK, kde zajišťujeme střelnici, prezentaci výzbroje a výstroje a bojové ukázky. Kromě víkendových akcí v rámci přípravy mládeže při DDM navštívíme i větší akce jako LIZARD II.v Ralsku, AFGÁNISTÁN v Milovicích a Raspbbery u Náchoda. Na základně Divec uspořádáme během roku několik vydařených real capových akcí jako jsou Tournament Onslaught, Lovci duší a další a také tradiční vánoční akci Poslední Kulička-boj o vánoční dárky. V tomto roce se také uskuteční první burza airsoftových věcí na základně a vyrazíme i na průzkumnou akci do Milovic. Rok je zakončen vánočním setkáním-tentokrát u Radima v Syrovátce při svádění tvrdých bitev ve stolní hře MEMOIR.

2012

Donucení okolnostmi a díky objevu nádherného tábořiště při putování po liniích těžkého opevnění Mise betonová hranice I. jsme uspořádali  v roce 2012 velice úspěšný 14 denní letní AS tábor u bunkru KS-35 poblíž obce Mladkov v Orlických horách. Položily jsme tam dobré základy pro vytvoření přátelských vztahů s majiteli a v obci. Začali jsme si také vychovávat nové praktikanty a vedoucí. Díky táborům se tým rozšířil o externí členy Petra „Chrůďu“ Chrudimského a zdravotnici Petru“Tešus“ Těšitelovou a na táboře se velikou měrou podílel i Honza „Kočka“ Pavlík a jako vždy Ondra „Blade“ Moudr. Díky úsilí věnované táboru nenavštívíme tento rok-kromě lednového Stalingradu v Milovicích žádnou větší akci-ale opět vyrážíme na pokračování po linii těžkého opevnění Mise betonová hranice II. –tentokrát od Tvrze Hanička až ke tvrzi Skutina. Uspořádáme také spoustu akcí na naší základně-Stay frosty, Sestřelování čarodějnic, víkendové přípravy před táborem-ale i střeleckou soutěž o ceny. Na trénink týmu ve spolupráci s Airborn Újezd  využijeme také areál ve Stihnově a proběhne víkendová mise Find & catch –Adržbach. Proběhne vydařené vánočním setkání v prosinci 2012 u Otty a rok ukončuje také tradiční Poslední kulička-Santa vrací úder na základně Divec.

2013

Hned počátkem roku vyrážíme opět do Milovic na dobový Stalingrad, v březnu tamtéž na Airsoft Battle- Bastogne pořádaný  týmem AS Praha a akci Airsoft Battle v Mimoni výborně pořádanou opět týmem AS Praha. Základnu Mladkov jsme využili jako tábořiště i v roce 2013, ale bohužel z důvodů nevyjasněných majetkových poměrů na straně pronajímatele a předčasném ukončení turnusu jsme poté museli ustoupit od pořádání táborů v této lokalitě a hledat místo jiné. Proběhne několik akcí pro děti z DDM a akcí na základně. Velký úspěch má naše prezentace na leteckém dni v Josefově a zajištění střelnice na dni absolventů UHK. Pokračuje také úzká spolupráce s týmem AS SGC u Hořic a AS Nový Jičín. Rok ukončuje již tradičně Poslední kulička-první sníh a také tentokrát už rodinné vánoční setkání u Ondry v Blešně.

2014

Tentokrát začínáme větší akcí Strawbbery u Náchoda, proběhne opět výborná a velice dobře hodnocená prezentace týmu ve spolupráci s AS SGC a AS Jičín  na leteckém dni v Josefově.  A pak 14denní letní tábor na novém místě – tábořišti Suté břehy u Týniště nad Orlicí.  Kromě klasické real capové akce a manuální akce se od konce léta rozjíždí pravidelné nedělní kropičky na základně Divec, které jsou hojně navštěvovány.  V rámci brigád se kromě opravy strážního domku postaví také patrová střelecká věž a začíná montáž CQB bludiště. Díky nezměrné  aktivitě Fandy se daří rozšířit herní prostor samotné základny o část přilehlého lesa základny domluvou s majiteli.  Velkou událostí je svatba zakladatele týmu Fandy a Alenky Chmelíkových, které se zúčastní kromě ostatních přátel většina našeho týmu. Na konci roku proběhne ještě klasická vydařená akce Poslední kulička-vol XXX. Zakončení roku je tentokrát vánoční besídka za hojné účasti na bowlingu v Malšovicích.

 

Současnost 74.mpr 

V současné době máme za sebou víc než 100 akcí různého typu. Některé jsme organizovali, některých jsme se jen účastnili. Náš team primárně nosí uniformy vzoru 95 s různými taktickými doplňky. Zastihnete nás ale i v multicamu, olivě, kryptekách, v různých hábitech ala taliban. Zbraně používáme primárně AK 74, AKM, M4, M16, SR 25 a jejich různé modifikace. Máme 15 aktivních členů s věkovým rozmezím 17-30 a více let :). Rozhodně nehodláme usnout na vavřínech. Naším cílem je osvěta a výcvik nováčků v airsoftu, budování kvalitních hřišť a prostor pro airsoft a v neposlední řadě rozšiřování našich řad.

Oragnizované akce

Akce pro firmy a školy

Sponzor stránek